Strona Główna

Jeżeli jesteście Państwo mocno zaangażowani w powstawanie Waszego nowego środowiska życia lub pracy, musimy spędzić kilka  godzin na wzajemnych pytaniach i odpowiedziach, bym mogła spełnić Wasze oczekiwania.

Gdy zbiorę już odpowiednią ilość informacji , przechodzę do procesu twórczego, który zwykle dzielę na następujące etapy:

  • propozycja układu przestrzenno-funkcjonalnego z rozmieszczeniem nieruchomych i ruchomych elementów wyposażenia,

  •  rozmieszczenie i rodzaj oświetlenia,

  • propozycja materiałowo-kolorystyczna wykończenia ścian, podłóg i sufitów,

  • propozycje konkretnych materiałów i elementów wyposażenia na podstawie oferty rynkowej.

Forma projektu: wizualizacje perspektywiczne oraz charakterystyczne rzuty i przekroje pomieszczeń umożliwiające Zamawiającemu wyobrażenie i akceptację proponowanych rozwiązań.